Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

The meek shall inherit the earth

The meek shall inherit the earth
-but not its mineral rights.
-J. Paul Getty (της… Getty Oil)

Οι πράοι θα κληρονομήσουν την Γη
-αλλά όχι και τα μεταλλευτικά της δικαιώματα.

Τώρα πως το θυμήθηκα αυτό δεν γνωρίζω, αλλά σίγουρα αποτελεί πολύ καλό σημείο προβληματισμού, από όποια οπτική γωνία και εάν το προσεγγίσετε. Στη θέση της λέξης “meek/πράοι” μπορείτε να τοποθετήσετε οποιαδήποτε άλλη λέξη επιθυμείτε.

Πάντα υπάρχει πάρα πολύ (από οτιδήποτε) και για όλους (απλά δεν είναι κατ’ ανάγκην ορατό)!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)