Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

The Flood – Η Πλημμύρα

(My favorite joke – Το αγαπημένο μου ανέκδοτο)

A new flood is foretold. In five days the rain will be incessant and the world will be wiped out.
The Dalai Lama addresses the world’s Buddhists and says. “Mediate and prepare for your next reincarnation.”
The Pope holds an audience and tells Catholics, “Confess your sins and pray.”
The Chief Rabbi of Israel goes on TV and says, “We have five days to learn to live under water!”

Το έγραψα στα Αγγλικά, όπως το θυμόμουν ακριβώς και το μετέφρασα.

Μια νέα πλημμύρα προλέγεται. Σε πέντε ημέρες η βροχή θα είναι αδιάκοπη και ο κόσμος θα εξαφανιστεί.
Ο Δαλάι Λάμα απευθύνεται Βουδιστές του κόσμου και λέει. “Διαλογιστείτε και προετοιμαστείτε για την επόμενη μετενσάρκωση σας.”
Ο Πάπας συγκεντρώνει ένα ακροατήριο και λέει στους Καθολικούς, “Ομολογείστε τις αμαρτίες σας και προσευχηθείτε.”
Ο αρχιραβίνος του Ισραήλ πηγαίνει στην τηλεόραση και λέει, “Έχουμε πέντε ημέρες για να μάθουμε να ζούμε κάτω από το νερό!”

Αυτό προς απάντηση σε όσους με ερωτούν πόσο θα διαρκέσει αυτό το παιγνίδι των νεύρων (διότι περί παίγνιου πρόκειται) με καταστροφικές βέβαια οικονομικές και ψυχολογικές συνέπειες. (Τώρα ποιος ευθύνεται για την πλημμύρα είναι άλλο θέμα, όχι όμως του παρόντος)…

Πράξτε και αφήστε τους άλλους να προσεύχονται για την άλλη ζωή!