Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

The Birds (Τα Πουλιά)

Τα πουλιά είναι όπως οι σκέψεις μας. Άπαξ και δημιουργηθούν αρχίζουν να πετούν στον αέρα. Κάνουν κύκλους, άλλοτε πλησιάζουν, άλλοτε απομακρύνονται πάντοτε όμως παρατηρούν το δημιουργό τους.

Ενίοτε όμως επιτίθενται (όπως και τα πουλιά του Χίτσκοκ) και όχι κατ΄ ανάγκην ΜΟΝΟΝ σε εκείνη ή εκείνον, ο οποίος τα σκέφτηκε. Και άλλες φορές απομακρύνονται τόσο πολύ και χάνονται όπως και το ίδιο το μυαλό εκείνης ή εκείνου…

Μα το χειρότερο είναι να τα κλείσεις σε κλουβί. Σκέψεις και πουλιά… Και μην ξεχνάς! Πουλιά είναι οι αετοί και τα γεράκια το ίδιο οι μπούφοι και τα κοράκια. Και οι σκέψεις επίσης!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)