Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Teucris-(clear)-visioneering

TeucerThornycroft
Vision από το όραμα, clear από την σαφήνεια και την κατάληξη –eering από το engineering…

Το βασικότερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πως δεν συμμετέχει στην δημιουργία του μέλλοντος. Αποδέχεται οτιδήποτε “γεννάται” αλλού και ακολουθεί, χωρίς να μπορεί να ελέγξει… Η εγγενής Ελληνική εσωστρέφεια απομακρύνει τα βλέμματα από το Παγκόσμιο γίγνεσθαι. Οι νέες ωστόσο τεχνολογίες επιτρέπουν την συμμετοχή από οπουδήποτε σημείο του Κόσμου. Αυτή είναι μία κατάκτηση και ίσως η σπουδαιότερη συνεισφορά του παγκόσμιου ιστού (internet):

Η πρόσβαση στα μέσα παραγωγής από οποιονδήποτε και από οπουδήποτε…
(Δείτε και Η Φτώχεια είναι Νοοτροπία)

Η Teucris πιστεύει πως κάθε άνθρωπος είναι το κέντρο του Κόσμου και πως Ένας είναι Πλήθος

Ο Τεύκρος ήταν ο καλύτερος τοξότης των Ελλήνων στην Τροία. Στόχευσε τον στόχο του και ήταν αλάνθαστος.

Vision  = Όραμα για το Μέλλον – Όρασις

Ο Τεύκρος έβλεπε τον στόχο του. Γνώριζε ξεκάθαρα (clear) τη δεδομένη στιγμή τι επρόκειτο να στοχεύσει… Αυτή είναι μία αισθητηριακή και πνευματική διαδικασία.

Engin-eering = Δεν υπάρχει ακριβής μετάφραση στα Ελληνικά. Ωστόσο σύμφωνα με την Αγγλική αποτελεί την διαδικασία εφαρμογής ενός (μηχανολογικού και όχι μόνον) έργου. Ο τρόπος της υλοποίησης και εφαρμογής της ιδέας. Ο Τεύκρος κατ’ αναλογία χρειαζόταν ένα τόξο και ένα βέλος προκειμένου να το επιτύχει. Αυτή είναι μία “τεχνική” διαδικασία.

Μην ξεχνάτε όμως πως πολλές φορές οι Θεοί επεμβαίνουν και μεταβάλλουν την πορεία του βέλους. Αυτό έκανε και ο Απόλλων ο προστάτης των Τρώων και τροποποίησε την πορεία του βέλους προς τον Έκτορα… Αλλά η ζωή έχει και άλλες παραμέτρους. Οι Τρώες λέγονταν Teucri… Συνεπώς με κάθε τρόπο ο στόχος επετεύχθη!

(clear)-Vision-eering = Ακριβώς ο συνδυασμός των προηγουμένων εννοιών. Δημιουργούμε το  σαφές και ξεκάθαρα ορισμένο όραμα για το μέλλον και εντοπίζουμε τον τρόπο υλοποίησης του. Το τελευταίο οφείλουμε να το θυμόμαστε πάντα, διότι ο άνθρωπος ανήκει στον φυσικό Κόσμο και όχι στον άυλο και έχει συγκεκριμένες ανάγκες.

Όποια/ος περιμένει τις συνθήκες να βελτιωθούν για να πράξει θα περιμένει πολύ ακόμα και όταν αποφασίσει να πράξει, οι συνθήκες δεν θα είναι πλέον οι ίδιες!

Σημ. 1: Δεν αρκεί η θεωρία. Όλα τα άρθρα της σειράς με πλήρη τεκμηρίωση εφαρμογής.

Σημ. 2: Όποια/οιος αναμένει κυβερνητικές πρωτοβουλίες ή αποδοχή προτάσεων από αυτές και χρηματοδότηση είναι μακράν εκτός της πραγματικότητας. Τα δεδομένα είναι δεδομένα και η ανάληψη δράσης καθαρά προσωπική υπόθεση.