Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Teucris “63”

IMG_5384 IMG_5349 IMG_5390 IMG_5376IMG_5351 IMG_5345

Το Εκπληκτικό “Χαρισματικό” Πέτρινο Μονόχωρο Σπίτι των 63 τμ (42+28) τμ

Teucris 63
(Teucris 70)

Ενημέρωση 2023 – Σύμφωνα με τις νέες πολεοδομικές διατάξεις το εμβαδόν της σοφίτας μπορεί να είναι έως και 28,00 τμ. Ως εκ τούτου το Τ63 καθίσταται πλέον Τ70.

Μία ιδιαίτερη κατηγορία πέτρινων σπιτιών είναι τα πέτρινα μονόχωρα μέχρι 50 τμ με εσωτερικό ξύλινο πατάρι έως το 50% της επιφανείας του.

Αναφέρομαι σε αυτά με μία ορθογώνια κάτοψη, αλλά διαφορετικά ύψη στην μία πλευρά, ώστε από κάτω να τοποθετείται το ξύλινο πατάρι και με μία ξύλινη στέγη μίας κλίσης.

Γιατί;

1. Είναι πέτρινα!

2. Είναι ξεχωριστού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και στυλ με ρίζες στην παραδοσιακή Ελληνική αρχιτεκτονική και μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος.

3. Η επιφάνειά τους φορολογικά και πολεοδομικά είναι μόνο η καθαρή επιφάνεια κάτοψης (χωρίς τους πέτρινους τοίχους), (42 τμ).

4. Η σοφίτα με εμβαδόν μέχρι το 50% της επιφανείας κάτοψης συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών τοίχων δεν υπολογίζεται στον συντελεστή δόμησης. Επιτρέπεται το λουτρό στη σοφίτα και δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί ως
προς το ύψος της.

5. Επάνω στην μονόκλινη στέγη μπορούν να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά panels (με πρόσθετο κόστος).

6. Μπορεί να ορισθεί πολύ εύκολα ο βέλτιστος προσανατολισμός σε σχέση με τον ήλιο και την θέα και να τοποθετηθούν μεγάλα ανοίγματα πλέον των αρχικών (με κάποια επιβάρυνση).

7. Οι πολεοδομικές προδιαγραφές τους είναι κατάλληλες για οικόπεδα είτε εντός οικισμού είτε εκτός σχεδίου.

8. Μέχρι τα 50 τμ συνολικής εξωτερικής επιφανείας απαλλάσσονται ΚΕΝΑΚ και μηχανολογικών μελετών αλλά για την επίτευξη ενεργειακής κλάσης Α ή Α+ αναγκαστικά θα ακολουθηθεί μέθοδος επίτευξη του απαιτούμενου
ενεργειακού αποτυπώματος.

9. Δυνατότητα υπογείου (αλλά με αύξηση του κόστους και ανάλογα με τις κλίσεις και τα εδάφη).

10. Εύκολος τρόπος θέρμανσης με ενεργειακό τζάκι.

11. Πολύ μικρός χρόνος κατασκευής (περίπου 3 έως 4 μήνες).

12. Τυποποιημένο πλάνο για λόγους ταχύτητας και οικονομίας αλλά το κάθε ένα είναι ξεχωριστό σε σχέση με τις τοπικές συνθήκες περιοχής και οικοπέδου.

13. Είναι Teucris!

Δεν χρειάζεται να αναφέρω τίποτα άλλο…

Το βέλτιστο κατά την άποψή μου είναι το μονόχωρο με εσωτερικές διαστάσεις 6,00Χ7,00 μέτρα =42,00 τμ και 28,00 τμ εσωτερικό ανοιχτό πατάρι.

Το προηγούμενο μπορεί να παραδοθεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές και αφού δείτε αντίστοιχο (εφ΄ όσον επιθυμείτε) με το κλειδί της ξύλινης πόρτας σε ξύλινο μπρελόκ.

Περιλαμβάνεται η οικοδομική άδεια, εργασία, υλικά και το ΕΦΚΑ.

Δεν περιλαμβάνεται το κόστος σύνταξης τοπογραφικού και εγκρίσεων από υπηρεσίες (αρχαιολογία, δασαρχείο).

Δεν περιλαμβάνονται χωματουργικά (πέραν της θεμελίωσης)και οι διαμορφώσεις χώρου όπως και οι συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.

Ενδέχεται να υπάρξουν μεταβολές ανάλογα με το δύσβατο της περιοχής και τη διαθεσιμότητα της πέτρας.

Το ποσό προ-καταβάλλεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και πριν την εκτέλεσή τους (δυστυχώς δεν μπορώ να χρηματοδοτώ το έργο). Προτείνω ένα πλάνο, το οποίο όμως μπορεί να τροποποιείται κατά περίπτωση.

Τονίζω και πάλι πως πρόκειται για ένα πέτρινο σπίτι ναι μεν “τυποποιημένο”, αλλά επώνυμο και με την υπογραφή μου.

Για περισσότερα επισκεφθείτε παρακαλώ την ενότητα Κατασκευής Πέτρινων Σπιτιών

2023
Πέτρινα Σπίτια – Αποκατάσταση Πέτρινων