Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Teucris για Μηχανικούς

Στην μέχρι τώρα πορεία μου με έχουν βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Προφανώς δεν θα είχα όλη αυτή την εμπειρία αν δεν βρίσκονταν άλλοι άνθρωποι του χώρου να μου δώσουν τις πρώτες δουλειές και να με βοηθήσουν αφιλοκερδώς και χωρίς καμία υστεροβουλία ή οικονομικό συμφέρον…

Με ευγνωμοσύνη μπορώ να σας τους αναφέρω και ονομαστικά, γιατί αυτό δεν πρέπει να μένει στην αφάνεια.

Αυτό δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μην το κάνω και εγώ προς όλους τους επαγγελματίες του χώρου μας είτε πρόκειται για φοιτητές είτε για μεγάλα γραφεία.

Είμαι πάντα πρόθυμος αν μπορώ να συνεισφέρω με την άποψή μου. Προέχει πάντα η ποιότητα κατασκευής και η συνολική βελτίωση της τεχνογνωσίας μας.

Εάν πάλι επιθυμείτε μία πιο επαγγελματική συνεργασία σε οποιοδήποτε επίπεδο δεν έχω καμία αντίρρηση. Κάποια έργα (λχ η αποκατάσταση των Διατηρητέων ή οι Πέτρινες Κατασκευές) απαιτούν μία ιδιαίτερη τεχνογνωσία και γενικά σπανίζουν, ώστε να μπορεί εύκολα κάποιος να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία.

Στατικές μελέτες μπορώ να εκπονήσω και φυσικά τις υπογράφω και τις επιβλέπω. Ακόμα και σε επίπεδο κατασκευής διαθέτω εξαιρετικό φάσμα συνεργείων.

Αν νομίζετε πάντως οι πόρτες είναι ανοιχτές είτε για μια απλή σκέψη είτε για μία πιο επαγγελματική συνεργασία.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)