Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Test Drive Ακινήτων & Επενδύσεων

Εάν διαθέτετε κάποιο ακίνητο ή έχετε κάποια επενδυτική πρόταση αξιοποίησης ακινήτου, την οποία επιθυμείτε να παρουσιάσω στην teucris επικοινωνήστε μαζί μου αλλά παρακαλώ πρέπει να συμφωνείτε με τα παρακάτω:

Όροι και Προϋποθέσεις Διεξαγωγής Test Drive Ακινήτου ή Επένδυσης