Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Sun Goddess – Η Θεά του Ήλιου

Ένα από τα καλύτερα ορχηστρικά μουσικά κομμάτια στον πλανήτη, όπως πολύ σωστά σημειώνεται στο εξαιρετικό σχόλιο και ταυτόχρονα με τον θαυμάσιο τίτλο “Sun Goddess”! Τέλειο! Εμένα το άκουσμά του και μόνο με μαγνητίζει προς τον ήλιο!

Αυτό με κάνει να σκεφτώ: δεν είναι το παρελθόν, το οποίο εμπεριέχει τη σοφία, αλλά το μέλλον! Η σοφία προϋπήρχε του Κόσμου και μόνο με την κίνηση προς τα εμπρός κάποιος μπορεί να την προσεγγίσει, όπως ακριβώς και τον ήλιο…

Ότι μαθαίνουμε από το παρελθόν δεν είναι αμετακίνητοι θησαυροί αλλά μηνύματα για το μέλλον. Εστιάστε εκεί λοιπόν και τολμήστε το άγνωστο. Οι αποφάσεις όμως ανήκουν στο παρόν, όπου ενυπάρχει και η πραγματική ενέργεια.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)