Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

REITs

(Υπό Διαμόρφωση – Σεπ 2015)

Τα πιο συναρπαστικά εργαλεία στη διαχείριση των επενδύσεων στα ακίνητα. 

Στην ενότητα αυτή θα δούμε μεθόδους χρηματοδότησης. Οι τίτλοι Investments & Financing έχουν το εξής νόημα:

Investments: Τρόποι επενδυτικής δράσης (σκόπιμα είναι στον πληθυντικό). Σκεφτήκαμε ένα ή περισσότερα στρατηγικά σχέδια, το οποία θεωρούμε εξαιρετικά. Το επόμενο βήμα;

Υλοποίηση ή Financing (?): Η χρηματοδότηση (;). Οι τρόποι με τους οποίους θα τα υλοποιήσουμε. ΠΡΟΣΕΞΤΕ χρησιμοποίησα την λέξη «υλοποιήσουμε» ΟΧΙ χρηματοδοτήσουμε. Τούτο, διότι (όπως σε άλλες ενότητες έχω τονίσει βλ.Ακίνητα και Δημιουργία Χρήματος) την έννοια του χρήματος δεν την ορίζω απλά ως μόνο τραπεζογραμμάτια, αλλά ως μία πολύ ευρύτερη έννοια.

Πολύ περισσότερα στη συνέχεια… (υπό διαμόρφωση).

Real Estate Hedge Funds

Definition of ‘Real Estate Investment Trust – REIT’

A security that sells like a stock on the major exchanges and invests in real estate directly, either through properties or mortgages. REITs receive special tax considerations and typically offer investors high yields, as well as a highly liquid method of investing in real estate.

Equity REITs: Equity REITs invest in and own properties (thus responsible for the equity or value of their real estate assets). Their revenues come principally from their properties’ rents.

Mortgage REITs: Mortgage REITs deal in investment and ownership of property mortgages. These REITs loan money for mortgages to owners of real estate, or purchase existing mortgages or mortgage-backed securities. Their revenues are generated primarily by the interest that they earn on the mortgage loans.

Hybrid REITs: Hybrid REITs combine the investment strategies of equity REITs and mortgage REITs by investing in both properties and mortgages.

Investopedia explains ‘Real Estate Investment Trust – REIT’

Individuals can invest in REITs either by purchasing their shares directly on an open exchange or by investing in a mutual fund that specializes in public real estate. An additional benefit to investing in REITs is the fact that many are accompanied by dividend reinvestment plans (DRIPs). Among other things, REITs invest in shopping malls, office buildings, apartments, warehouses and hotels. Some REITs will invest specifically in one area of real estate – shopping malls, for example – or in one specific region, state or country. Investing in REITs is a liquid, dividend-paying means of participating in the real estate market.

source: http://www.investopedia.com/terms/r/reit.asp