Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Rapid Προφητεία της 19-11-2021

Σήμερα περίπου μέχρι τις 6:00 το απόγευμα ευνοούνται πολύ οι “ακραίες” αποφάσεις. Και τι εννοώ. Εάν θελήσετε να λάβετε μία απόφαση για ένα θέμα, το οποίο σας απασχολεί εδώ και καιρό και αμφιταλαντεύεστε μην το φοβηθείτε και κινηθείτε προς ακραίες καταστάσεις.

Εννοείται πως το ακραίο δεν αφορά συμπεριφορές και πρόκληση οποιουδήποτε κακού. Αφορά μόνον προσωπικές επιλογές και αποφάσεις, ο αντίκτυπος των οποίων, εάν ληφθούν σήμερα και είναι προς κάποιο άκρο (θετικό ή αρνητικό) θα προβούν επ΄ ωφελείας σας (και πολύ σημαντική θα πρόσθετα).