Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Paranormal Activity”

Δεν γνωρίζω αν έχετε ακούσει τον τίτλο της ταινίας “Paranormal Activity”, (“Μεταφυσική Δραστηριότητα”). Αυτή η ταινία γυρίστηκε μέσα σε ένα δωμάτιο με δύο μόνο ηθοποιούς και κινηματογραφήθηκε ουσιαστικά ερασιτεχνικά με μία απλή κάμερα σε 10 ημέρες.  Τι σχέση έχει αυτή η ταινία με τις επενδύσεις; Απλούστατα είναι η ταινία με την μεγαλύτερη οικονομική απόδοση. Κόστισε λιγότερο από 15,000 δολάρια (11,350 ευρώ) και απέφερε το ποσόν των 193 εκ. δολαρίων (146 εκ. ευρώ)… Ας μην σχολιάσω περαιτέρω…