Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

NavTex και πάλι NavTex

Αυτή η ιστορία με τα NAVigational TEleX παραπέμπει σε… εισιτήρια διαρκείας. Για όσο περισσότερο χρόνο εκδίδονται, τόσο χαμηλότερη είναι η αξία τους ανά μονάδα προϊόντος.