Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Native New Yorker (Κάτοικος Νέας Υόρκης)

Απόψε να σας μεταφέρω νοερά στην Νέα Υόρκη μέσω της μουσικής… Μην ξεχνάτε πως ο μοναδικός θνητός, ο οποίος μπόρεσε να κατέβει στον Άδη και να επιστρέψει ήταν ο Ορφέας• και τούτο λόγω της λύρας του και της μουσικής του. Ακόμα και ο Κέρβερος ηρέμησε και τον ακολούθησε χωρίς να τον αγγίξει…

Πόσω μάλλον τώρα με αυτό το τραγούδι στην Νέα Υόρκη!

Η μουσική είναι θεσπέσια και μαγική τέχνη… Ίσως η υψηλότερη! Σκεφτείτε μόνο αυτό: Να κινείτε τα μόρια του αέρια με τέτοιον τρόπο και ρυθμό, ώστε το μυαλό και η φαντασία να πετάει κυριολεκτικά…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)