Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Meta-Facebook: Πρόοδος ή Τάση;

Οι φωτεινοί σηματοδότες είναι πρόοδος. Το να αγνοείς τον ερυθρό σηματοδότη είναι (εγκληματική) τάση. Ο κινηματογράφος και η τηλεόραση είναι πρόοδος, το περιεχόμενό τους όμως είναι οι τάσεις της κοινωνίας. Το μέσον και το προϊόν απευθύνεται ωστόσο σε ανθρώπους, ασχέτως περιεχομένου και τάσεων.

Το Facebook και η μετεξέλιξή του (meta) δεν είναι πρόοδος, αλλά μία τάση. Και το χειρότερο: το προϊόν του είναι οι χρήστες του.