Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Kung Fu Fighting

“Μπορώ να σε νικήσω σωματικά με ή χωρίς αιτία. Αλλά είναι αδύνατο να νικήσω το μυαλό σου χωρίς αιτία.”
-Τζιμ Λάου, δάσκαλος του Wing Chun.
Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό.