Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Jeet Kune Do

“Ο καλύτερος τρόπος να χρησιμοποιείς τις ικανότητες σου είναι να μην έχεις κάποια συγκεκριμένη μορφή. Η κενότητα δεν δύναται να περιορισθεί· το εύκαμπτο δεν μπορεί να σπάσει. Ακόμα και τα πιό διεισδυτικά όπλα δεν μπορούν να σε διαπεράσουν, ούτε οι ευφυείς να καταστρώσουν σχέδια εναντίον σου”.

Σκέψεις στην Πολεμική Ατραπό του Jeet Kune Do του Bruce Lee.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)