Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Greece ή Hellas?

IMG_4292

Εδώ και δεκαετίες δεν έχει γίνει αντιληπτό πως υπάρχουν δύο Ελλάδες:

Η Greece και η Hellas…

(Με τους αντίστοιχους ενδεχομένως πολίτες: τους Greeks και τους Έλληνες)…

Ενοχλεί η διπλή ονομασία του γελοίου κράτους των Σκοπίων (Μακεδονία (!) διεθνώς – FYROM κατά την Ελλάδα ή την Greece) και δεν ενοχλεί καθόλου η διπλή ονομασία της Ελλάδος:

Ελλάδα εντός και Γραικία (Greece) διεθνώς… και κατ’ επέκταση Έλληνες εντός και Greeks διεθνώς…

Ωστόσο προκειμένου να “φέρεις” ένα όνομα (μάλιστα τόσο βαρύ) οφείλεις να το τιμάς εμπεριέχοντας τις ιδιότητές του· και οι Έλληνες φημίζονταν (αν μη τι άλλο) για την μόρφωσή τους, την παιδεία τους, την φιλοκαλία τους,  την ανδρεία τους και την ικανότητά τους να κερδίζουν…

Τα ελαττώματα της φιλονικίας και του εγωισμού είναι εγγενώς δομημένα στις προηγούμενες αρετές και τα παράπονα σας στον Ύψιστο Δημιουργό…

Ωστόσο τα πρώτα κυριάρχησαν των δευτέρων και η λάμψη του Ελληνικού Πνεύματος δίνει συνεχώς ΦΩΣ στην ανθρωπότητα…

Greece ή Hellas λοιπόν και Greeks ή Έλληνες;