Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Finis ή Finis;

Η Λατινική λέξη “finis” έχει δύο έννοιες: Η μία αφορά το “τέλος” ενώ η άλλη το “τέρμα” (κάποιου στόχου ή σκοπού προς τον οποίο τείνει κάποια/ος)…

Από την ώρα, κατά την οποία κάποιος νοιώθει ανίκανος να προβλέψει σε έναν βαθμό το μέλλον και να αποβλέπει σε κάποιον απώτερο σκοπό αρχίζει να λειτουργεί η λέξη με την πρώτη της έννοια… Το τέλος… Η αποδοχή της λέξης με αυτή την έννοια οδηγεί σε μία εσωτερική κατάρρευση και σε μία αναδρομική εντρύφηση σκέψεων του παρελθόντος… Πέραν των άλλων επιπτώσεων το να ατενίζει κάποιος το παρελθόν τον οδηγεί στο να χάνει πλήρως το παρόν… (και κάθε ελπίδα βελτίωσης της ζωής του)…

Όταν όμως αποφασίσουμε να υιοθετήσουμε την δεύτερη σημασία της λέξης “finis” τότε μετατρέπουμε το “τέλος” σε έναν “σκοπό” ένα τέρμα…

Τέλος το ένα τέλος και το άλλο…

Οι άνθρωποι, οι οποίοι επιλέγουν την πρώτη σημασία του “finis” ξεχνούν ότι ακριβώς αυτές οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ζωής είναι εκείνες, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα (προνόμιο – κίνητρο) στον άνθρωπο να δοκιμάσει τις εσωτερικές του δυνάμεις. Αντί όμως να επιλέξουν αυτήν την εκδοχή κλείνονται στον εαυτό τους και διεκπεραιώνουν την διαδικασία της ζωής, μιας ζωής πλέον χωρίς  νόημα…

Αντιθέτως η επιλογή της δεύτερης σημασίας θα μπορούσε να τους ανεβάσει στην κορυφή…

Επειδή σήμερα είναι και η ημέρα γενεθλίων του πατέρα μου, ο οποίος δεν ευρίσκεται στην ζωή εδώ και αρκετά χρόνια δράττομαι της ευκαιρίας να σας αφιερώσω το τραγούδι του Mario Biondi “Rebirth – Αναγέννηση” και τούτο λόγω των εξαιρετικών στίχων του, οι οποίοι είναι η μελωδική έκφραση των προηγούμενων προτάσεων:

Today is your rebirth (Σήμερα είναι η αναγέννηση σας)
With your passion (Με το πάθος σας)
You can try (Μπορείτε να δοκιμάσετε)
Forget all the lies (Ξεχάστε όλα τα ψέματα)
With your passion (Με το πάθος σας)
Will fly (Θα πετάξετε)

Finis ή Finis λοιπόν;

Avanti Mario!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)