Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

F@ck the (TV) “Άδειες” (Permits)!

Έχει πολύ γούστο να παρατηρείς να τσακώνονται οι χαμάληδες εμπρός από ένα κάρο, το οποίο δεν τους ανήκει, εάν τα άλογα για τη μεταφορά του σανού θα είναι τέσσερα ή οκτώ• ούτε και ο σανός τους ανήκει…
Goodbye monotony and…
F@ck the (TV) “Άδειες” (Permits)!