Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Facebook ΟΧΙ γιά Πάντα!

Χθες ήταν για 7 ώρες.
Τη δεύτερη φορά θα είναι 7 ώρες και γενικό reset με απώλεια όλων των δεδομένων.
Την τρίτη φορά θα είναι 7 ώρες και για πάντα. 

Ο COVID-19 μετατρέπεται σε FB-21!