Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Eurovision – Euro elections

(Ευρω-όρασις & Ευρω-εκλογές)

Όταν ασεβείς ή καβαλάς το καλάμι με πολύ θόρυβο και φρούδες βεβαιότητες έρχονται τα αποτελέσματα να σε προσγειώσουν.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)