Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Dare to Dare (=Τολμήστε να Τολμήσετε)

Σύμπλεγμα vs Χαρακτήρας = κερδίζει πάντα το σύμπλεγμα
Complex vs Character = always wins the complex
Μάζα vs Προσωπικότητα = κερδίζει πάντα η μάζα
Mass vs Personality = always wins the mass
Συναίσθημα vs Λογική = κερδίζει πάντα το συναίσθημα
Emotion vs Logic = always wins the emotion

Εντοπίστε τα συμπλέγματα της μάζας περιβάλλετε τα με συναίσθημα και κατακτήστε τον Κόσμο ολόκληρο και την (εφήμερη) εξουσία μοιράζοντας δυστυχία.
Συντρίψτε τα συμπλέγματα, παρουσιάστε επιχειρήματα, εξυψώστε την προσωπικότητα και ανυψώστε τον Κόσμο ολόκληρο κατακτώντας την (αιώνια) μακαριότητα μοιράζοντας ευτυχία.
Η επιλογή δική σας. Τολμήστε να Τολμήσετε!

Σημ. (vs=versus=εναντίον)