Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

D-I Mm T-s-l M/tTZ-R/C//P-TF-T-rp*

(Γνωρίζω πως είναι συντηρητική άποψη αυτή, αλλά αυτή με εκφράζει προσωπικά -χωρίς να σημαίνει πως είναι η καλύτερη)

Η πιο σημαντική έννοια κατά την άποψή μου δεν είναι η έννοια της κερδοφορίας δηλ. ο λόγος επένδυσης προς κέρδος, αλλά η έννοια του ρίσκου, δηλ. ο λόγος επένδυσης προς τον κίνδυνο απώλειας. Συνεπώς οι επενδυτικές προτάσεις μου έχουν εγγενώς σαν προεξέχουσα έννοια:

Α. έναν μηχανισμό stop-loss (stop στις απώλειες) και κατά δεύτερο,

Β. την έννοια της κατανόησης των αγορών, οι οποίες όμως κινούνται από ανθρώπινες πράξεις.
Επί πλέον δίνουν μία εκτίμηση εξισορρόπησης κινδύνου εάν προκύψει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη (η πεμπτουσία του hedging).

Σε κάθε περίπτωση δίνω μία διάσταση εξαιρετικά απρόβλεπτου γεγονότος και αυτή τη διάσταση την ονομάζω The Twilight Zone Investments καθώς και την απάντηση στο βασικό ερώτημα: «κι ΕΣΥ τι βάζεις»;

Ο πρόσφατα εκλιπών κορυφαίος εφοπλιστής Βασ. Κωνσταντακόπουλος, ιδρυτής του πολυτελέστατου και επενδυτικά ζωογόνου για την περιοχή συγκροτήματος Costa Navarino στην Πύλο της Μεσσηνίας (δείτε εδώ περισσότερα), πάντοτε στις διάφορες επιχειρηματικές προτάσεις ή ιδέες των επίδοξων επιχειρηματιών, οι οποίοι του απευθύνονταν για …χρηματοδότηση, ερωτούσε:

«Ωραία λοιπόν όλα αυτά, αλλά ΕΣΥ τι βάζεις;»

Επειδή αυτό τυγχάνει να αποτελεί απαράβατη αρχή μου και δεν μπορώ να διανοηθώ να προτείνω χωρίς να συμμετέχω και εγώ ο ίδιος με πλήρη ανάληψη ευθυνών και στα κέρδη αλλά και στις απευκταίες ζημίες σας περιγράφω το τι «βάζω». Τέλος μην ξεχνάμε και τον λεγόμενο trust factor, ο οποίος έχει πολλές φορές να κάνει και με εμένα αλλά και με τα υπόλοιπα θέματα.

Επενδύστε σε micro και mega trends, οι οποίες αναπτύσσονται σταθερά, όχι σε δείκτες και εκτιμήσεις. 

Κάθε περίοδος μεγάλης άνθησης ακολουθείται από μεγάλες και μακροχρόνιες διορθώσεις, οι οποίες απαιτούν πολλές δεκαετίες να επανέλθουν, εάν συμπεριληφθεί και ο πληθωρισμός.

Θα σας παρουσιάζω κάποιες πραγματικές περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων (είναι όλες στο γραφείο μου) με την ακολουθούμενη μεθοδολογία και το σκεπτικό τους. Η λογική μου είναι σε κάθε περίπτωση πως όσο αδιέξοδη κι αν φαίνεται μία κατάσταση ΠΑΝΤΑ μπορεί κάτι να γίνει.

Τέλος επειδή δεν νομίζω ότι μπορώ πραγματικά να ελέγχω όλες αυτές τις περιπτώσεις ή να εντοπίζω κάθε πτυχή τους (θετική ή αρνητική) δεν έχω σκοπό να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες οικονομικού τύπου αφού είναι βέβαιο ότι αν υπάρξει ενδιαφέρον θα τεθούν όλα προς συζήτηση. Ούτε δύναμαι να αξιολογήσω ζητήματα, στα οποία δεν έχω εντρυφήσει. Προφανώς μπορώ πολύ άνετα να αξιολογήσω ένα διατηρητέο κτίριο, αλλά πολύ πιο δύσκολα να αξιολογήσω την λειτουργία ενός ξενοδοχείου. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά και συνεπώς λειτουργούμε συνεργατικά και ποτέ ανταγωνιστικά.

Δείτε τη …Σχετικότητα των Επενδύσεων…

Σημείωση

Ο επενδυτικός τύπος προέρχεται από τον παρακάτω τρόπο αξιολόγησης της teucris, όπου το κυρίαρχο συστατικό είναι οι τάσεις.

D-I Mm T-s-l M/tTZ-R/C//P-TF-T-rp* (ο επενδυτικός τύπος)

Description (Περιγραφή)

  • Investment’s mega and/or micro trends (Τάσεις στις οποίες επενδύουμε)
  • Stop – loss mechanism (Μηχανισμός ελέγχου αποτροπής ανεξέλεγκτης απώλειας)
  • Hedging (Ποιόν κυρίως κίνδυνο εξισορροπούμε)
  • The Twilight Zone (Εντελώς απρόβλεπτες εξελίξεις, άρα δεν …προβλέπονται εξ΄ού και ο τίτλος)
  • Risks (Βασικές αβεβαιότητες)
  • Risk/Profit (εκτίμηση αβεβαιότητας προς κέρδος, πόσο δηλαδή επηρεάζουν οι αβεβαιότητες το προσδοκώμενο κέρδος μας)
  • Cost/Profit (εκτίμηση απόδοσης)
  • Trust Factor (Συντελεστής Εμπιστοσύνης, ποιόν ή τι πρέπει να εμπιστευθούμε)
  • Teucris (Τι κάνει η teucris, ποια η συμμετοχή της)
  • Red Point (Εκτιμήσεις οικονομικών και δυνατότητα μερισματοποίησης της επένδυσης)

Παρατηρήσεις:

1. Στην περίπτωση κατά την οποία επενδύουμε 10,000 ευρώ με ορίζοντα 5ετίας και στο συγκεκριμένο διάστημα έχουμε αποκομίσει 50,000 ευρώ εξ΄ αιτίας αυτής μας της επένδυσης, ακόμα κι αν στο τέλος της 5ετίας απολέσουμε τις 10,000 ευρώ και με τον αποπληθωρισμό η επένδυση θα πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη, απλώς θα είναι διαφορετικό το ποσοστό κέρδους.

2. Οι προτάσεις αφορούν τυχαία επιλεγμένες περιπτώσεις από το γραφείο μου. Επικεντρώνομαι ωστόσο στην παρούσα φάση στην γεωγραφική περιοχή Ελλάδος και Κύπρου.

3. Ισχύουν και συνδυαστικά για εξισορρόπηση κινδύνου.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)