Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

“Crack a Joke!” (“Ρίξε ένα Ανέκδοτο!”)

Paul Krugman: “I think that when one side in a debate lacks all sense of humor, and gets deeply offended when the other side cracks a joke, it’s an indicator of intellectual insecurity.”
“F_ck ’em if they can’t take a joke” – Abraham Lincoln

Paul Krugman: “Νομίζω ότι όταν η μία πλευρά σε μια συζήτηση στερείται κάθε αίσθησης του χιούμορ  και νοιώθει βαθιά προσβεβλημένη όταν η άλλη πλευρά “πετάει” ένα αστείο, αυτό είναι ένας δείκτης της πνευματικής της ανασφάλειας”.
“F_ck ’em εάν δεν μπορούν να δεχθούν ένα αστείο” – Αβραάμ Λίνκολν

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)