Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

COVID-19 vs EGO

Τελικά τον COVID-19 μπορείς να τον ξεπεράσεις, τον εγωισμό όμως όχι. Μαντέψτε ποιο από τα δύο είναι πραγματικά θανατηφόρο.