Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

CΟVID-19 και Επιχειρήσεις

Νομίζω δεν έχει γίνει καθόλου αντιληπτό πως ο COVID-19 παρείχε την ευκαιρία παγκοσμίως στις κλασσικές δομές εξουσίας, όπως κυβερνήσεις, τράπεζες και οργανισμούς να επεκτείνουν την κυριαρχία τους. Δεν είναι οι εργαζόμενοι το ζητούμενο. Ερμηνεύστε σωστά τις καταστάσεις.