Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Boutique Ιχθύων Λάμπρος Ζακυνθινός

Δεν μπόρεσα να αντισταθώ βλέποντας αυτά τα λουλούδια της θάλασσας. Ήταν τόσο όμορφη η σύνθεση, ώστε ζήτησα από το φίλο μου Λάμπρο την άδεια να τα φωτογραφίσω. Όπως ένα ανθοπωλείο τα είδα. Ο Λάμπρος όμως, με τον οποίον οι συζητήσεις μας είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες μου είπε:

“Η φρεσκάδα τους είναι αυτή, η οποία τα κάνει να λάμπουν”!
Δεν μπορώ να μη συμφωνήσω πλήρως μαζι του!

Το Ιχθυοπωλείο του Λάμπρου ευρίσκεται επί της Κορίνθου 119 στην Πάτρα και ό,τι βλέπετε προέρχονται από τη δική του αλίευση.