Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Blackout κλπ

Blackout στο ηλεκτρικό, lockdown στην κυκλοφορία, downtown (κέντρο πόλης) γιοκ, ηθικό όμως… seven UP! Αλλιώς τη… γ…(beep)!