Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Bentley ή Rolls Royce?

Σοβαρός (επενδυτικός) προβληματισμός…
Νομίζω ότι είναι το καλύτερο προκειμένου να σχολιάσω οτιδήποτε άλλο…
(Το χιούμορ δεν είναι αντικείμενο για γέλια)…