Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

“Against ALL f@cking Odds”

Αφού καρα-f@ck ALL the f@cking Governments θυμηθείτε πως ισχύει και το “Against ALL f@cking Odds” (ενάντια σε όλες τις πιθανότητες). Αυτό ποτέ μην το ξεχνάτε. Σπάστε το ρόδι και εισέλθετε στην θύρα των ακραίων πιθανοτήτων!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)