Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Aesthetically Correct – Αισθητικά Ορθόν

Ας ξεκινήσουμε με δημιουργική διάθεση το ΣΑ-ΚΥ με δύο άκρως αισθητικά ορθές προσόψεις δύο θαυμασίων κτιρίων της Πάτρας. Ταυτοχρόνως “εξαφανίζομαι”, διότι έχω “φόρτον” βαρύν και ασήκωτον από σχεδιαστικής και υπολογιστικής απόψεως.