Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Achaia Clauss Πατρών

Μία φωτογραφική περιπλάνηση σε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα αξιοθέατα των Πατρών…

Τα κρασιά της ωστόσο είναι εξ’ ίσου ενδιαφέροντα…

Επίσης επίκαιρο παράδειγμα πολύ επιτυχημένης επενδυτικής Γερμανικής δραστηριότητας του προ-προηγούμενου αιώνα!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)