Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

“999”

Κοινοποιώ αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο (δυστυχώς μόνο στα Αγγλικά), αφ’ ενός διότι είναι εξαιρετικό, αφ’ ετέρου διότι μου θύμισε κάποιες μαραθώνιες συζητήσεις με τον πατέρα μου σχετικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης σχολείων με την συνήθη μορφή.

Το συμπέρασμά μας τότε ήταν πως “περιπατητικές” σχολές αποτελούσαν κορυφαία επιλογή προόδου (όπως οι φιλοσοφικές σχολές της Αρχαίας Ελλάδος), από την άλλη δεν θα διασφάλιζαν κάποια μόρφωση και παιδεία στο “μέσο” σύνολο.

Ένας συνδυασμός και των δύο φαινόταν πως θα ήταν ιδανικός.

Ωστόσο ας προβληματιστούμε σχετικά. Η επίλυση των θεμάτων δεν θα προέλθει από κοινοτοπίες, αλλά από πραγματικά ριζοσπαστικές λύσεις και τομές.

"999"Κοινοποιώ αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο (δυστυχώς μόνο στα Αγγλικά), αφ' ενός διότι είναι εξαιρετικό, αφ' ετέρου …

Δημοσιεύτηκε από Τεύκρος Σακελλαρόπουλος στις Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)