«Μην είσαι τόσο ταπεινόφρων – δεν είσαι και τόσο σπουδαίος».

«Μην είσαι τόσο ταπεινόφρων – δεν είσαι και τόσο σπουδαίος».
Golda Meir (1898-1978) σ’ έναν διπλωμάτη