Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

4001 και Τεντυμποϊσμός

Διαπίστωσα από τον πίνακα ελέγχου της ιστοσελίδας μου πως το προηγούμενο άρθρο ήταν αυτό με αύξοντα αριθμό 4001. Εξ΄ αυτών τα 112 είναι δημοσιεύσεις τρίτων στη Πύλη των Φιλοξενουμένων. Δεν μπορώ να μην το συσχετίσω με το περιβόητο νομοθετικό διάταγμα 4000/1958 ή αλλιώς νόμο περί… τεντυμποϊσμού! Και ευτυχώς είμαστε και μία μονάδα παραπάνω!

Η συγγραφή δεν απέχει καθόλου από τον προαναφερόμενο όρο:

διότι η συγγραφή είναι όπλο αληθείας, δήλωση πίστης και πράξη θάρρους, κοινώς καθαρός… τεντυμποϊσμός!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)