Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

4 Videos – 4 Απαντήσεις

“Πάταξον μεν, άκουσον δε”

Φωτοβολταϊκά σε 5,5 λεπτά
Σκεπτικό σχετικά με την τοποθέτηση φ/β συστημάτων στη στέγη έως μεγαλύτερης εμβέλειας επενδύσεις…

Επενδυτικό Πήλιο
Εκτός από τους Κενταύρους το Πήλιο είναι μία επενδυτική πρόκληση…

Πέτρινα Σπίτια 15-30-50 τμ
Είναι δυνατόν τόσο μικρά πέτρινα σπίτια; Γιατί να τα φτιάξω;

Οι Επενδύσεις του 1%
Το 1%, το οποίο κάνει τη διαφορά στις προτάσεις επενδυτικών σχεδίων…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)