Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

4 Τύποι Ανθρώπων Εξουσίας

Α. ΜΕ ικανότητες και ΜΕ υποστηρικτές
Καλός συνδυασμός αλλά εξαρτώνται πάρα πολλά από τον χαρακτήρα του. Πιθανή η σύγκρουση και το αποτέλεσμα απρόβλεπτο (αφού… διαθέτει ικανότητες)!

Β. ΜΕ ικανότητες ΧΩΡΙΣ υποστηρικτές
Πιθανό τέλος σε κάποιο χαντάκι.

Γ. ΧΩΡΙΣ ικανότητες (έως ηλίθιος) ΜΕ υποστηρικτές
Αχυράνθρωπος. Το χαντάκι δεν παίζει, δεν αξίζει τον κόπο.

Δ. ΧΩΡΙΣ ικανότητες (έως ηλίθιος) και ΧΩΡΙΣ υποστηρικτές
Περίπου κάτι ως ορισμός της τύχης.

Και επειδή οι Γ είναι η συντριπτική πλειοψηφία άρχισαν να αυξάνονται οι… Δ!