Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

4 Ιανουαρίου 2021 με Βροχή

Η χθεσινή βροχερή ημέρα σε ασπρόμαυρο προκειμένου να προσθέσετε εσείς τα χρώματα… (εάν θέλετε φυσικά).
Σκεφτείτε λοιπόν, πώς σε όλα η επιλογή είναι δική σας (ασχέτως πως σας τα παρουσιάζουν).