Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

3.000 Άρθρα – Teucris.net

Σήμερα διαπίστωσα πως συμπληρώθηκαν 3,000 άρθρα στην ιστοσελίδα μου από τον Μάιο του 2009. Όλα πρωτότυπα και γραμμένα από εμένα. Παραθέτω το σχόλιο, το οποίο εκφράζει το πνεύμα της σελίδας:

Σχόλιο από το… Μέλλον

Ό,τι διαβάζετε στις εφημερίδες ή το διαδίκτυο ή γενικά ακούτε αντικατοπτρίζει και περιγράφει το παρελθόν. Έχει ήδη γίνει. Είναι ένα γεγονός ή στην καλύτερη περίπτωση μία πρόθεση, η οποία όμως έχει ήδη εκφρασθεί… Συνεπώς είστε ήδη στο “παρελθόν” και απλώς πλέον ακολουθείτε… Όχι όμως εδώ! Στην Teucris συμμετέχετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος! Ενημερώνεστε προκειμένου ΕΣΕΙΣ να αποφασίσετε. Είστε ήδη στο μέλλον! Όχι ακόλουθοι (followers) αλλά ηγέτες (leaders)… Αυτή η αρχή ακριβώς διέπει και τον “παραλογισμό” της ιστοσελίδας.