Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

3 Συμβουλές Διαμάντια

1. Για όσες/ους… ανησυχούν:
Worry is self-humiliation – Trust is dignity!
(Η ανησυχία είναι αυτο-ταπείνωση – Η εμπιστοσύνη είναι αξιοπρέπεια!)

2. Για όσες/ους φοβούνται το… μέλλον:
Uncertainty makes us free!
(H αβεβαιότητα μας κάνει ελεύθερους!)

3. Για όσες/ους επιμένουν να περιχαρακώνονται στις… δικές τους -μόνον- ιδέες:
Our best thoughts come from others.
(Οι καλύτερες σκέψεις μας προέρχονται από άλλους).

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)