Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

3 Μοίρες και το Τέταρτο

Το “Τέταρτο” αποτελεί ένα κύτταρο υγιούς και αυθεντικού πολιτισμού για την πόλη της Πάτρας. Τιμή μου η δημοσίευσή τους!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)