Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

3 Ημέρες – 3 Days

-Έχεις τρεις ημέρες για να γυρίσεις τον Κόσμο ανάποδα.
-Τι κάνεις;
-Τον ανατρέπεις!