Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

1η Απριλίου 1955 (Κύπρος) – 1η Απριλίου 2022

67 έτη και το νερό ΔΕΝ μπήκε στο αυλάκι… και όχι μόνον αυτό αλλά δυστυχώς χάθηκε και στο δρόμο. Επειδή δεν πρόλαβα καθόλου σήμερα να σχολιάσω και επειδή έμεινε η θλιβερή εικόνα των κλειστών παντζουριών, ας αλλάξω κάπως θέμα…

Αφού το νερό ρέει τίποτα δεν μπορεί να προδικάσει τη συνέχεια. Συνεχίστε ό,τι κάνετε και θα φτάσετε.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)