Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πως Αποκτώ Πρόσβαση στα Μέσα Παραγωγής (1ο)

Γνωρίζετε πως οι έτοιμες λύσεις με απωθούν ιδιαιτέρως. Ωστόσο ας αρχίσουμε την προσέγγισή μας καταρρίπτοντας κάποιους μύθους…