Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

“ἆθλα γὰρ οἷς κεῖται ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς δὲ καὶ ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσιν.”

“ἆθλα γὰρ οἷς κεῖται ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς δὲ καὶ ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσιν.”
“Διότι όπου τα βραβεία της αρετής είναι μέγιστα, εκεί συγκαταλέγονται μεταξύ των πολιτών και οι πλέον ενάρετοι άνδρες.”
Θουκιδίδου Β΄46
Περικλέους Επιτάφιος

Κοινώς όσο περισσότερο ανταμείβεται η αρετή, το ήθος, η αριστεία τόσο καλύτερους, ηθικότερους και ικανότερους πολίτες και πολιτικούς θα έχει μία πολιτεία (σε κάπως ελεύθερη μετάφραση).
ΑΚΡΙΒΩΣ ότι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα!

Σκέφτηκα να τελειώσω με χιούμορ το αποψινό βράδυ!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)