Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Όταν Περνώ το Άκτιο

Κάθε φορά όταν περνώ δίπλα από το αεροδρόμιο του Ακτίου μία σκέψη με διαπερνά:

Πως κάποιοι άνθρωποι ξεκινούν από εδώ για να επιβάλλουν τη θέληση άλλων ανθρώπων σε άλλους ανθρώπους.

Σκέφτομαι την απογείωση αεροσκαφών, τα οποία πρόκειται να βομβαρδίσουν άλλους ανθρώπους, προκειμένου οι άλλοι μέσω της βίας, του αίματος και της καταστροφής να υποκύψουν στις επιταγές κάποιων άλλων.

Αυτό δεν σημαίνει ό,τι είναι κατ’ ανάγκη κακό και πάμπολλες φορές είναι δυστυχώς αναγκαίο. Άλλοτε όμως όχι. Αλλά είναι ίδιον του ανθρώπου. Και “Άκτια” υπάρχουν από την πρώτη στιγμή της ανθρωπότητας πάρα πολλά.

Ούτε έχει σημασία ποιος είναι εναντίον τίνος.

Φευγαλέες σκέψεις στη θέα αεροσκαφών δίπλα σε ένα τοπίο, το οποίο μόνο πόλεμο δεν θυμίζει.

Αυτά σκέφτομαι…