Όταν οι Καλλιτέχνες Δημιουργούν!

Και… μόνοι τους!

https://www.facebook.com/teucris/posts/2140656962619586