Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Όταν η Πέτρα ήταν… Θάλασσα

Vots1 Vots2 Vots3 Vots4
Αυτό, το οποίο σήμερα είναι επάνω στην Γη, κάποτε ήταν κάτω από το νερό… Αυτό, το οποίο φιλοξενούσε όστρακα τώρα φιλοξενεί ανθρώπους… Αυτή είναι η ζωή και τα κτίσματα της την αποτυπώνουν…
(Στις φωτογραφίες τα αγκωνάρια του σπιτιού)…