“Όταν είναι κανείς 84 ετών δεν υπογράφει κήρυξη πολέμου!”