Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Όταν έχεις Δυσκολίες…

Τι κάνεις όταν έχεις δυσκολίες με “κάτi”, το οποίο αγαπάς;
Πολύ απλό:
Αυξάνεις τη δόση (της αγάπης σου) προς αυτό…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)